Betingelser

28.7.22

Generelle betingelser for deltagelse i Ildsjælenes arrangementer
herunder Fjolles Legedag, Fjolles Børneløb, Fjolles Jul mm.

Ved tilmelding til et af vore arrangementer godkendes nedenstående betingelser:

ERSTATNINGSANSVAR
Skulle en deltager gøre skade på bygninger, lokaler, udendørsfaciliteter eller materiel, kan Ildsjælene stille krav om at skaderne udbedres af Ildsjælene men på deltagerens regning.

Hvis deltagere ved Fjolles Legedag kommer til skade er det deltagerens ansvar at have en forsikring som kan dække dette. Ildsjælene kan dermed ikke stilles til ansvar på nogen måde.

FOTOGRAFERING
Ildsjælene eller samarbejdspartnere vil have fotografer til stede ved arrangementerne som vil fotografere og filme. Hvis man deltager i et arrangement af Ildsjælene, giver man automatisk tilladelse til at vi gerne må bruge billeder med deltagerne på til videre markedsføring af events’ne, Ildsjælene eller fra aktiviteter fra tredjemand som er en del af arrangementerne.

KONTAKTOPLYSNINGER
Ildsjælene vil ved tilmelding kunne bruge tilmeldte’s mailadresse til invitation af lign. arrangement næste gang dette afholdes. Ildsjælene videregiver IKKE oplysningerne til andre, men bruger dem kun til invitation til egne arrangementer.